EMPEZAR DE CERO A PROGRAMAR EN LENGUAJE C
C/C++/C# HTML Java JavaScript Linux PHP Python Swift
 Recursos > Código fuente > Capítulo 12 > Ejemplo 12.9
Calificación según nota (Versión 5)
 Código fuente (Solución 1)
#include <stdio.h>

int main()
{
   int nota;

   printf( "\n   Introduzca nota (entera): " );
   scanf( "%d", &nota );

   if ( nota >= 0 && nota <= 10 )
      if ( nota >= 9 )
         printf( "\n   SOBRESALIENTE" );
      else
         if ( nota >= 7 )
            printf( "\n   NOTABLE" );
         else
            if ( nota == 6 )
               printf( "\n   BIEN" );
            else
               if ( nota == 5 )
                  printf( "\n   SUFICIENTE" );
               else
                  if ( nota >= 3 )
                     printf( "\n   INSUFICIENTE" );
                  else
                     printf( "\n   MUY DEFICIENTE" );
   else
      printf( "\n   ERROR: Nota incorrecta." );

   return 0;
}
 Código fuente (Solución 2)
#include <stdio.h>

int main()
{
   int nota;

   printf( "\n   Introduzca nota (entera): " );
   scanf( "%d", &nota );

   if ( nota >= 0 && nota <= 10 )

      switch ( nota )
      {
         case 10 :
         case  9 : printf( "\n   SOBRESALIENTE" );
                   break;
         case  8 :
         case  7 : printf( "\n   NOTABLE" );
                   break;
         case  6 : printf( "\n   BIEN" );
                   break;
         case  5 : printf( "\n   SUFICIENTE" );
                   break;
         case  4 :
         case  3 : printf( "\n   INSUFICIENTE" );
                   break;
         case  2 :
         case  1 :
         case  0 : printf( "\n   MUY DEFICIENTE" );
      }

   else
      printf( "\n   ERROR: Nota incorrecta." );

   return 0;
}
 Ficheros con extensión (.c)